+

09.07.2020. Преговарачки поступак без објављивања позива ЈН 1.2.4/20 – набавка услуга одржавања информационог система Универзитета у Београду Шумарског факултета(ФИС)

09/07/20

ОБАВЕШТЕЊЕ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Oдлука о додели уговора [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]