+

09.07.2020. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva JN 1.2.4/20 – nabavka usluga održavanja informacionog sistema Univerziteta u Beogradu Šumarskog fakulteta(FIS)

09/07/20

OBAVEŠTENJE [pdf]

KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

Odluka o dodeli ugovora [pdf]

Obaveštenje o zaključenom ugovoru [pdf]