+

10.03.2017. ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ БРОЈ НАБАВКЕ: 3/2017

10/03/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је 20.03.2017. године, до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудa обавиће се дана 20.03.2017. године, у 10:30 часова, у просторијама Универзитета у Београду – Шумарског факултета, у улици кнеза вишеслава бр.1 у београду

27.03.2017. Одлука о додели уговора бр.ЈН 3/2017

11.04.2017. Обавештење о закљученом уговору бр.ЈН 3/2017

11.02.2018 Обавештење о закљученом уговору ОП 3/2017