+

13.01.2020 Отворени поступак јавне набавке број јн: 1.2.3./19– ради закључења оквирног споразума – за извођење радова на градњи, реконструкцији и санацији шумских путева у наставним базама „Гоч“ и „Мајданпечка Домена“ за потребе универзитета у београду -шумарског факултета

13/01/20

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

ПРОМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима [pdf]

ПРОМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Обавештење о закљученом оквирном споразуму [pdf]