+

15.06.2020. Јавнa набакa мале вредности добара бр 1.1.16/2020 – Средстава и опреме за личну заштиту по партијама за Универзитет у Београду Шумарски факултет и ННБ-е

15/06/20

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Обавештење о закљученом оквирном споразуму [pdf]