+

15.06.2020. Javna nabaka male vrednosti dobara br 1.1.16/2020 – Sredstava i opreme za ličnu zaštitu po partijama za Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet i NNB-e

15/06/20

JAVNI POZIV [pdf]

KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma [pdf]

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu [pdf]