+

20.03.2018 Јавну набавку добара у отвореном поступку ЈН бр: OП 01/2018 – рачунари, рачунарска и мрежна опрема ради закључења оквирног споразума са два добављача на две године

20/03/18

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Обавештење о закљученом оквирном споразуму [pdf]

Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума [pdf]