+

22.06.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ДВА ПОНУЂАЧА НА ДВЕ ГОДИНЕ Број ЈН:8/2017 – СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

22/06/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 30.06.2017. године, до 10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава бр. 1, 11000 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  30.06.2017.године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

Одлука о закључењу оквирног споразума