+

24.04.2018. Јавна набавка мале вредности добара јн бр: 06/2019. – „Набавка лабораторијске опреме – Клима комора са могућношћу регулације параметара ваздуха“

24/04/19

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Обавештење о продужењу рока [pdf]

Обавештење о закљученим уговорима [pdf]