+

24.06.2021. Otvoreni postupak javne nabavke usluga Referentni broj: 0001 – Usluga prerade trupaca u pilani NNB-e Goč

24/06/21

JAVNI POZIV [pdf]

KONKURSNA DOKUMENTACIJA [zip]

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma [pdf]