+

30.12.2022. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава бр.1. Београд НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ СО Краљево ЛИЦИТАЦИОНА ПРОДАЈА РЕЗАНЕ ГРАЂЕ

30/12/22

Поступак отуђења покретне имовине односно резане грађе  Универзитет у Београду-Шумарски факултет,ЦННО, Наставна база Гоч  вршиће се путем ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТА ЛИЦИТАЦИЈЕ :  РЕЗАНА ГРАЂА која је отписана и налази се  на Наставној бази Гоч у  објекту „стругара“  у количини између 90 и 100 м³.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА је 16.01.2023, године до 15 часова

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 17.01.2022. године у 13 часова

Јавни позив [pdf]