+

30.12.2022. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ- ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава бр.1. Београд НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ СО Краљево НАСТАВНА БАЗА „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“ ДЕБЕЛИ ЛУГ СО Мајданпек – ЛИЦИТАЦИОНА ПРОДАЈА ЖИВИХ ЖИВОТИЊА – КОЊА

30/12/22

Поступак отуђења покретне имовине односно коња  Универзитет у Београду-Шумарски факултет,ЦННО, Наставних база вршиће  путем ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТА ЛИЦИТАЦИЈЕ : ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ –  КОЊИ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА је 16. јануар 2023 године до 15 часова. Пријава треба да стигне поштом до овог датума, до краја радног времена.

МЕСТО И ВРЕМЕ  јавног надметања је:

  • На НБ Гоч, на планини Гоч, СО Краљево, Управна зграда. дана 18. јануара 2023 године  у  13⁰⁰ часова.
  • На Н.Б.“Мајданпечка Домена“Дебели Луг.Управна зграда.Време лицитације дана 17. јануара 2023 године у 12 часова, односно следећег дана по истицању рока за пријаве.

Јавни позив [pdf]