+

14.01.2019. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

14/01/19

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 21.01.2019. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 1 [word]
Образац понуде за лагер 1 [word]
Уговор за лагер 1 [word]


Јавни позив лагер 2 [word]
Образац понуде за лагер 2 [word]
Уговор за лагер 2 [word]


Јавни позив лагер 3 [word]
Образац понуде за лагер 3 [word]
Уговор за лагер 3 [word]