+

7. међународна академска конференција МЕСТА И ТЕХНОЛОГИЈЕ 2020.

17/12/19

7. међународна академска конференција

МЕСТА И ТЕХНОЛОГИЈЕ 2020. / PLACES AND TECHNOLOGIES 2020.

14-15. мај 2020. / Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Конференција испитује како се образују и представљају знања о технологијама и животној средини, као и етичка разматрања и могуће ризике, развојна решења, експертизу и разговор у односу на један од будућих развојних концепција – града прилагођеног будућим изазовима.

У корак са технологијама ради одговорног деловања у урбаном окружењу је водећа идеја-мотив конференције. Коришћењем одговарајућих технологија и кроз мултидисциплинарни приступ, могу се осигурати одговорни приступи и дугорочна решења за тренутне и будуће друштвене потребе. У складу са тим програм конференције и истраживање заснивају се на знању из неколико академских дисциплина: архитектуре, инжењерства и других техничких наука, уметности и друштвених наука.

Раније конференције:

Conference Report: Places and Technologies 2014
Conference Report: Places and Technologies 2015

Conference: Places and Technologies 2016         

Conference: Places and Technologies 2017

Conference: Places and Technologies 2018

Conference: Places and Technologies 2019

Основни задаци конференције су постављени у намери да се одговори на:

 • одговоран град,
 • одговорне методологије и приступи,
 • планерске и пројектне стратегије које омогућавају укључивање грађана,
 • мултидисциплинарна сарадња на разним научним областима у циљу развоја одговорног града,
 • сарадња у архитектонском пројектовању и сродним уметностима,
 • коришћење будућих технологија

Узимајући у обзир циљеве и задатке конференције, ми желимо да истражујемо и разумемо критички аспект значаја и улоге технологија у дизајну и да створимо прилагодљиви град кроз следеће домене:

 • Слика, идентитет и квалитет места
 • Нове методе, технологије и апликације у стваралаштву, кодизајну и копродукцији,
 • Архитектонско пројектовање и нове технологије изградње
 • Грађевинске конструкције и материјали
 • Урбана рециклажа
 • Заштита културних добара
 • Пејзажна архитектура, природна баштина и решења заснована на природи
 • Урбана мобилност, решења у саобраћају и кретању
 • Оснаживање грађана, урбана партиципација и одговорни градови
 • Наслеђе, туризам и дунавски регион
 • Просторни развој
 • Побољшање здравља и добробити

Инфо:

The official website of PT conferences: www.placesandtechnologies.eu

Facebookhttps://www.facebook.com/PTConference
Twitterhttps://twitter.com/ConferencePT и
LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/places-and-technologies