+

Aleksandra Svrzić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 946
E-mail: aleksandra.svrzic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: