+

Фондови библиотеке

Фонд библиотеке садржи око 74.000 библиотечких јединица и то: 49.300 монографских публикација и 24.610 годишта часописа.

Фонд се попуњава (куповином, поклоном , разменом и локалним обавезним примерком), монографским, серијским, и електронским публикацијама, првенствено из области које се изучавају на Шумарском факултету али и из других сродних научних области.

Библиотека добија локални обавезни примерак од свих штампаних уџбеника на Шумарском факултету, као и обавезан примерак докторских дисертација, магистарских, специјалистичких и мастер радова одбрањених на Шумарском факултету у Београду.

Повећању фонда допринели су набавка стране стручне литературе за потребе и по избору наставника и сарадника, као и набавка публикација преко два Међународна пројекта од 2008-2011 год.:

  • 384 публикација набављених преко пројекта TEMPUS
  • 117 публикација набављених преко пројекта FOPER

Монографске публикације (чине све научне и стручне књиге из различитих области).
Библиотека располаже књижним фондом од 49.300 јединица.

Музејска збирка садржи публикације намењене настави а које су објављене у издању Шумарског факултета.

Фонд реткости садржи старе и ретке књиге штампане крајем XIX века углавном на немачком језику, као и прву књигу из области шумарства објављену у Београду 1872 год, под насловом: „Произвођење и употреба шумa“, аутора Алексе Стојковића.

Одбрањени радови: У фонду библиотеке налази се 360 доктората, 425 магистарских теза, 19 специјалистичких радова и 360 мастер радова одбрањених на Шумарском факултету у Београду

Поклон библиотека: Библиотека Шумарског факултета у својим фондовима чува као засебне целине, поклон библиотеке професора који су предавали на Шумарском факултету.

Фонд референсне збирке: садржи енциклопедије (опште и специјалне), лексиконе, речнике, биографске речнике, приручнике, атласе и друга капитална издања на нашем и страним језицима. Овај фонд намењен је да задовољи информационе потребе корисника и омогући библиотекарима да пруже директну персоналну помоћ корисницима у тражењу информација.

Серијске публикације (у које спадају домаћи и страни часописи) са фондом који садржи више од 1500 наслова и преко 24.000 годишта часописа. Фонд серијских публикација се попуњава разменом Гласника Шумарског факултета са часописима других институција у земљи и иностранству.

Гласник Шумарског факултета објављује прегледне и оригиналне научне радове из области шумарства, прераде дрвета, пејзажне архитектуре и заштите од ерозије и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса. Гласник излази од 1950 год. и до сада је објављено 112 бројева, са 1260 радова.