+

ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА МИНЕРВА

15/03/22

Велико нам је задовољство што можемо да објавимо да смо припремили први и други интелектуални исход (IO1 i IO2) пројекта Минерва!

Minerva IO1, под насловом „Оквир компетенција за наставу геотехнологија у домену културног наслеђа“ представља оцену нивоа, потреба и потенцијала интегрисања геотехнологија које чине Географски информациони систем (GIS) у домену културног наслеђа (КН) на нивоу високог образовања и професионалних активности. Резултати испитивања нуде увид у инвентар компетенција у високом образовању у пољу ГИС-а у домену КН као и могућност интегрисања тржишта рада и високог образовања.

Minerva IO2, под насловом „Наставне методе и дидактички ресурси у вези са геотехнологијама у домену културног наслеђа“ нуди ресурсе и иновативне алате уз помоћ којих наставници и студенти могу унапредити наставу и учење у области примене геотехнологија у домену културног наслеђа.

Више детаља доступно је на нашем веб-сајту: https://minerva-erasmus.com/outputs

Dr. Vesna Lopicic
Vice-rector for International Relations
University of Nis
Univerzitetski trg 2
18000 Nis
Serbia
tel. +381 63 86 654 85
vesna.lopicic@ni.ac.rs