+

Ивана Стојиљковић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 893
Е-маил: ivana.stojiljkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 141
Консултације: понедељак, 11‒12 часова; уторак, 10‒11часова

МSc Ивана Стојиљковић је рођена 16. 7. 1984. године у Лесковцу, где је завршила основну школу и Медицинску школу ‒ смер Фармацеутски техничар. Дипломирала је на Хемијском факултету Универзитета у Београду, на Катедри за органску хемију, са темом „Синтеза заштићених фулеропиролидина”. На истом факултету, на Катедри за примењену хемију, завршила је мастер студије са темом „Органо-геохемијске карактеристике пиролизата седиментних стена из Алексиначког басена (лежиште Дубрава)”. Тренутно је на докторским студијама на Хемијском факултету Универзитета у Београду.
2011‒2015. ангажована на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 172035, Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији, као истраживач‑приправник.
Од 2014. је сарадник на пројекту: „Развој нових технологија производње полиола различитих
својстава из отпадне полиетилентерефталне амбалаже и алкидних, полиестарских и
полиуретанских производа базираних на тим полиолима, ИВ фаза, Технолошко-металуршки факултет и град Београд, Градска управа града Београда, 4011-112/12-В-01.
Члан је Српског хемијског друштва и тима за промотивне активности Шумарског факултета.
Активна је у удружењу Образовни форум.

Ужа научна област

Хемија

Област истраживања

Органска хемија; рачунарска хемија; нанотехнологија.

Ангажовање у настави

Хемија

Одабрани научни радови

⦁ Milutin M.Milosavljević, Ivan M. Vukićević, Veis Šerifi, Jasmina S. Markovski, Ivana Stojiljković, Dušan Ž. Mijin, Aleksandar D. Marinković, „Optimization of the synthesis of N-alkyl and N,N-dialkyl thioureas from waste water containing ammonium thiocyanate“ Chem. Ind. Chem. Eng. Q. 21 (4) 501−510 (2015).
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=1451-93721500006M

⦁ Jelena D. Rusmirović, Aleksandra R. Božić, Marina Stamenović, Pavle Spasojević, Milica Rančić, Ivana Stojiljković, Aleksandar D. Marinković „Alkyd nanocomposite coatings based on waste pet glicolyzates and modified silica nanoparticles“ Zaštita materijala 57 (2015) 1, 47‒54, doi:10.5937/ZasMat1601047R.
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0351-9465/2016/0351-94651601047R.pdf