+

Ивана Стојиљковић

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 893
Е-маил: ivana.stojiljkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 141
Консултације: понедељак, 11‒12 часова; уторак, 10‒11часова

Ивана Стојиљковић је рођена 16. јула 1984. године у Лесковцу, где је завршила основну школу и Медицинску школу ‒ смер Фармацеутски техничар. Дипломирала је на Хемијском факултету Универзитета у Београду, на Катедри за органску хемију. На истом факултету, на Катедри за примењену хемију, завршила је мастер студије. Докторирала је на Хемијском факултету Универзитета у Београду на Катедри за општу и неорганску хемију (теоријска хемија). На Шумарском факултету Универзитета у Београду запослена је од 2015. године.

Учествовала је на пројекту „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као истраживач-приправник (2011-2015).

Учесник је и један од аутора пројекта Линијски парк у Београду као део међународног истраживачко-развојног пројекта ПАМЕТНИ градови (CLEVER Cities) који спроводе град Београд, Секретаријат за заштиту животне средине уз подршку струковног удружења CEUS, ко-финансиран из Хоризонт 2020 оквира (2020).

Током израде докторске дисертације боравила је на Ghent University Global Campus Korea, Songdo (South Korea) (2018).

Др Ивана Стојиљковић једна је од аутора помоћног уџбеника – практикума, „Практикум из Хемије са радном свеском“, Шумарски факултет, Београд, 2018; ISBN 978-86-7299-279-3.

Члан је Српског хемијског друштва, Образовног Форума и тима за промотивне активности Шумарског факултета.

Од 2019. године је гостујући предавач у Истраживачкој станици Петница.

Ужа научна област

Хемија

Област истраживања

Органска хемија; рачунарска хемија; нанотехнологија.

Ангажовање у настави

Основне струковне студије

Акредитација 2021

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  1. Stojiljković, I., Rančić, M., Marinković, A., Cvijetić, I., and Milčić, M., “Assessing the potential of para-donor and para-acceptor substituted 5-benzylidenebarbituric acid derivatives as push–pull electronic systems: Experimental and quantum chemical study”, Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc. (2021), 253, 119576; ISSN: 1386-1425.
  2. Rančić, M., Stojiljković, I., Milošević, M., Prlainović, N., Jovanović, M., Milčić, M., and Marinković, A., „Solvent and substituent effect on intramolecular charge transfer in 5-arylidene-3-substituted-2,4-thiazolidinediones: Experimental and theoretical study“, Arabian Journal of Chemistry (2016); ISSN: 1878-5352.
  3. Perendija, J., Veličković, Z., Dražević, L., Stojiljković, I., Milčić, M., Milosavljević, M., Marinković, A., and Pavlović, V., „Evaluation of Adsorption Performance and Quantum Chemical Modeling of Pesticides Removal using Cell-MG Hybrid Adsorbent, Science of Sintering (2021), 53(3); ISSN: 0350-820X.
  4. Mrdjan, G., Matijević, B., Vastag, Gy., Božić, A., Marinković, A., Milčić, M., and Stojiljković, I., „Synthesis, solvent interactions and computational study of monocarbohydrazones“, Pap. 74, 2653–2674 (2020).
  5. Apostolov, S., Vastag, Gy., Mrdjan, G., Nakomčić, J., and Stojiljković, I., „Chromatographic descriptors in QSAR study of barbiturates“, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies (2019), Volume 42, Issue 7-8, Pages: 194-203; ISSN: 1082-6076.
  6. Prlainović, N., Rančić, M., Stojiljković, I., Nikolić, J., Drmanić, S., Ajaj, I., and Marinković, A., „Experimental and theoretical study on solvent and substituent effects on the intramolecular charge transfer in 3-[(4- substituted)phenylamino]isobenzofuran-1(3H)-ones“, Journal of the Serbian Chemical Society (2018), Volume 83, Issue 2, Pages: 139-155.; ISSN: 0352-5139.
  7. Milosavljević, M., Šerifi, V., Markovski, J., Stojiljković, I., Mijin, D., and Marinković, A., „Optimization of the synthesis of N-alkyl and N,N-dialkyl thioureas from waste water containing ammonium thiocyanate“, Chem. Ind. Chem. Eng. Q. 21 (4) 501−510 (2015); ISSN 1451-9372.
  8. Drah, A., Rusmirović, J., Milošević, M., Kalifa, M., Stojiljković, I., Rančić, M., and Marinković, A., „Techno-economic analysis of unsaturated polyester production from waste PET“, Zaštita materijala (2016), vol. 57, iss. 4, pp. 605-612; ISSN: 0351-9465.
  9. Rusmirović, J., Božić, A., Stamenović, M., Spasojević, P., Rančić, M., Stojiljković, I., and Marinković, A., „Alkyd nanocomposite coatings based on waste pet glicolyzates and modified silica nanoparticles“, Zaštita materijala 57 (2015) 1, 47-54; ISSN: 0351-9465.