+

IZABRANA UPRAVA FAKULTETA

06/12/21

Na sednici Saveta Šumarskog fakulteta održanoj 01.12.2021. godine izabran je dekan prof.dr Branko Stajić, i tim prodekana:
dr Mlađan Popović, vanr. prof. – prodekan za nastavu;
prof. dr Snežana Belanović Simić – prodekan za nauku i međunarodnu saradnju i
dr Nevena Vasiljević, vanr. prof. – prodekan za finansije.