+

Катарина Лазић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 939
Е-маил: katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Кабинет између приземља и 1. спрата, нова зграда
Консултације: среда од 10 часова

Катарина Лазић је рођена у Београду, где је завршила X Београдску гимназију и Филолошки факултет. Након вишегодишњег рада у својству предавача општих и специјализованих курсева у студију „Англиан”, у периоду од 2008. до 2010. године ангажована је као предавач језика струке на Шумарском факултету у Београду. Дипломски Мастер рад под насловом Фокус на усвајању вокабулара и ефектним типовима задатка у разреду који учи енглески за посебне намене (ментор проф. др Радмила Поповић) одбранила је 2010. године на Филолошком факултету у Београду, на ком исте године уписује докторске студије. Докторску дисертацију под називом „Учестали лексички спојеви у енглеском језику биотехничке струке: Корпусна анализа радова изворних и неизворних говорника“ одбранила је 2017. године.

Од 2011. године ради као референт за односе са институцијама Шумарског факултета у Београду, где је ангажована на координацији размена студената и професора са инстутуцијама из иностранства, питањима међународне сарадње и превођењу бројних научних радова из области биотехничке струке на енглески језик. Осим тога, 2011. године постаје лектор научног часописа Гласник Шумарског факултета за енглески језик и ради као лектор и преводилац на књигама апстраката и зборницима стручних и научних конференција које се одржавају на Шумарском факултету у Београду.У октобру 2019. године изабрана је у звање доцента на Шумарском факултету у Београду, где наставља да предаје енглески језик.

Поред превођења научних радова, стручно интересовање Катарине Лазић је и симултано превођење конференција, којим се бави од 2011. године. До сада је преводила бројне конференције, округле столове и састанке из области шумарства, културе и медицине у организацији разних субјеката, а најчешће у области локалног економског развоја, у низу институција, укључујући и Народну скупштину Републике Србије.

Лингвистичка интересовања Катарине Лазић усмерена су на поља методике наставе, језика струке, анализе дискурса, анализе жанра, корпусне лингвистике, когнитивне лингвистике, односа језика, културе и друштва. Поред тога, показује интересовање за савремене приступе педагошкој примени резултата корпусних истраживања у подучавању језику струке.

Ужа научна област

Енглески језик

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

 • Лазић, К. (2018) Лингвистичке и психолошке основе појма „оптерећења“ при разумевању и употреби лексема. Зборник радова конференције Језици и културе у времену и простору VII/1. 185-194.
 • Lazić, K. (2018) Evidentiality and Modality in English and Serbian Academic Discourse of Forestry Research Papers. Anali Filološkog fakulteta 30/1. 179-202.
 • Lazić, K. (2019) A Trial of the Involvement Load Hypothesis in a mixed-ability ESP class. Anali Filološkog fakulteta. 31/1. 233-265.
 • Лазић, К. (2016) Когнитивно лингвистички поглед на усвајање конструкција матерњег језика код двогодишњег детета. Кругови детињства.Часопис за мултидисциплинарна истраживања детињства,1-2. 131-150.
 • Лазић, К. (2013) Ставови научних истраживача према енглеском као lingua franca науке и стратегије које примењују приликом писања на енглеском. Анали Филолошког факултета 25/1. 319-338.
 • Гуд, В. (2005) Речник термина међународне трговинске политике. Београд: Министарство за међународне економске односе Србије и Црне Горе. Приређивачи српког издања: Снежана Зубић-Петровић, Александра Раковић и Катарина Јововић [Лазић].
 • Student Guidebook/ University of Belgrade, Faculty of Forestry. Beograd: Šumarski fakultet, Beograd, 2010. (75 стр) (публикација на енглеском језику – превод на енглески језик)
  95 Years-Faculty of Forestry, University of Belgrade. Beograd: Šumarski fakultet, Beograd, 2015. (62 стр) (публикација на енглеском језику – превод на енглески језик)
 • М.Вукин (2010). Арборетум Шумарског факултета у Београду/ The Arboretum of the Faculty of Forestry in Belgrade. Београд: Шумарски факултет, Београд, 2010. (превод делова публикације који су објављени у публикацији на енглески језик)
 • Јеленска дивљач у Србији: стање и могућности. Шумарски факултет. Београд: Шумарски факултет, Београд, 2017. (аутор у групи аутора)
 • Књига апстраката конференције First Serbian Forestry Congress – Future with Forests, 11-13 Новембaр, 2010. Београд: Шумарски факултет, Београд, 2010. (305 стр) Зборник радова конференције на компакт диску. First Serbian Forestry Congress – Future with Forests, 11-13 Новембар, 2010. Београд: Шумарски факултет, Београд, 2010. (Лектура текстова на енглеском језику).