+

Миљан Калем

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 859
Е-маил: miljan.kalem@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 85
Консултације: Понедељак од 13 дo 14 часова, среда од 13 до 14 часова

Маст. инж. Миљан Калем, рођен је 08.03.1993. године у Београду где је завршио основну и средњу школу. Средњу школу ,,Дрво Арт“ завршио је 2012. године и исте године уписао Шумарски факултет у Београду, одсек за Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета. Дипломирао је на Шумарском факултету у Београду у октобру 2016., а исте године уписао је мастер студије на одсеку за Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета на модулу за Економику и трговину дрвне индустрије. Матер студије завршио је 2018. године са просечном оценом 9,57 и оценом 10 за мастер рад. Школске 2018/2019 уписује докторске студије на Шумарском факултету у Београду, као буџетски студент на одсеку Шумарство-модул Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета, подмодул Трговина дрветом и економика дрвне индустрије. Тренутни просек на докторским студијама је 10,00.

Од фебруара 2017. године запослен је на Шумарском факултету у Београду као асистент на Катедри за организацију и економику дрвне индустрије. Ангажован је на извођењу вежби на предмета из уже научне области Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета. Активно учествује у стручним органима и комисијама Шумарског факултета у Београду: члан је Већа одсека за технологије дрвета и Наставно научног већа.

У току школске 2016/2017. године боравио је на Техничком Универзитету у Зволену, Drevárska fakulta у оквиру размене наставника и сарадника кроз програм Ерасмус где је кроз интерактивни рад и разговоре са колегама стекао ново искуство и нове вештине у УНО које су од значаја и имају примену у даљем раду.    

У Периоду од 01.06. до 20.06.2017. године обавио је стручно усавршавање кроз програм TRAIN (Тraining and Research for Academic Newcomers) на Универзитету у Београду из области Методологије истраживања, писања научних радова и презентације резултата, Умрежавање и тимски рад, Вештине држања ефективних презентација.

Ужа научна област

Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета

Област истраживања

Трговина дрветом и производима од дрвета; маркетинг и тржиште производа од дрвета; економика дрвне индустрије

Одабрани научни радови

  1. Glavonjić B., Oblak L., Čomić D., Lazarević A., Kalem M. (2017): Wood Fuels Consumption in Households in Bosnia and Herzegovina. THERMAL SCIENCE, Year 2017, Vol. 21, No. 5, pp. 1881-1892, https://doi.org/10.2298/TSCI170102034G
  2. Kalem M., Lečić-Cvetković D. (2018): Application of Typization and Standardization in a Company for the Production of Panel Furniture,XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM, SYMORG 2018, Symposium Proceedings: pp. 1021-1028. June 7 – 10, 2018, Zlatibor, Serbia. ISBN 978-86-7680-361-3
  3. Kalem M., Lečić-Cvetković D., Glavonjić B. (2018): Application of the Bar-Code Technology in a System of Production Management: Case study of Serbian Producer of Wood-Based Panel Furniture, Increasing the Use of Wood in the Global Bio-Economy, Proceedings of Scientific Papers: pp. 267-274, September 26th-28th, 2018, Belgrade, Republic of Serbia. ISBN: 978-86-7299-277-9
  4. Kalem M., Lazarević A., Mitrović S. (2019): Analysis and Assessment of Productivity in the Parquet Production by Applying the Methods of Statistical Modeling: case study of selected production system in Serbia. Glasnik Šumarskog fakulteta (120): pp. 37-55. https://doi.org/10.2298/GSF1920037K
  5. Kalem M., Lazarević A., Glavonjić B., Mitrović S. (2019): Examination of the Influence of the Selected Dimensions and Classes of Parquet Quality on the Productivity by Application of the Method of Statistical Analysis: Case Study of the Selected Producer in Serbia, Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications, (2019), Proceedings of Scientific Papers: pp. 263-268, Varna, Bulgaria, September, 11th-13th, 2019, ISBN 978-954-397-042-1
  6. Glavonić B., Lazarević A., Kalem M. (2019): Assessing the Firewood Consumption Efficiency in Serbian Households by Applying the Methods of Econometric Modeling: Case Study-Gornji Milanovac, Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications, (2019), Proceedings of Scientific Papers: pp. 213-218, Varna, Bulgaria, September, 11th-13th, 2019, ISBN 978-954-397-042-1
  7. Perić I., Grošel P., Sujová A., Kalem M., Greger K., Kropivšek J. (2019): Analysis of Implementation of Integrated Information Systems in Croatian Wood Processing Industry, Drvna industrija 70 (2): pp. 129-139. https://doi.org/10.5552/drvind.2019.1911
  8. Kalem M., Rajkovć T., Lazarević A., Cvetković-Lečić D., (2019): Application of Internet in Serbian Wood Industry, XII Conference of Business and Science SPIN, Proceedings: pp. 243-250. ’19. November 7 – 8, 2019, Belgrde, Serbia. ISBN 978-86-7680-365-1
  9. Glavonjić B.; Lazrević A., Oblak L., Kalem M., Sretenović P.; (2020): “ Competitiveness of Selected South-Eastern European Countries in European Union Wood Flooring Market’’, Drvna industrija Vol. 71 (3), 281-288, DOI://doi.org/10.5552/drvind.2020.1963
  10. Kalem M., Rajković T., Glavonjić B.,  Lečić-Cetković D. (2020): Effects of the Application of the Business Information Technologies to Production and Business Management in the Serbian Wood Industry Companies, Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy, Proceedings of Scientific Pape, pp. 177-182,  Vinkovci, Croatia, September 28th-30th 2020, ISBN: 978-953-57822-8-5