+

Милорад Јанић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 856
Е-маил: milorad.janic@sfb.bg.a.rs
Кабинет: 80 и 81
Консултације:

Рођен је 13. 3. 1958. године у Рашки. На Грађевински факултет Универзитета у Београду, Одсек за геодезију, уписао се 1977. године. Дипломирао је 1982, магистрирао 1990, докторирао 2002. године на Геодетском факултету у Софији. Радни однос на Шумарском факултету у Београду, као асистент‑приправник, засновао је 1984. године. У звање асистента изабиран је 1990. године, у звање доцента 2004. године, у звање ванредног професора 2014. године.

Др Милорад Јанић члан је развојне мреже фирме Аутодеск (ADN – Autodesk DeveloperNetwork), затим Удружења корисника CAD програма (CADUA – CAD User Association),Савеза геодетских инжењера и геометара Србије, Савеза шумарских инжењера и техничара Србије, као и члан Инжењерске коморе Србије.

Област истраживања

Геодезија, геоинформатика, фотограметрија, даљинска детекција.

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

У досадашњем периоду, Милорад Јанић је објавио преко 100 библиографских јединица. Неке од значајнијих су:

  1. Јанић М., (1990): Истраживање могућности примене фотоинтерпретације аероснимака у шумарству, магистарски рад, Грађевински факултет Београд.
  2. Јанић М., (2002): ОПТИМИЗИРАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СКЕНИРАНИ ПЛАНОВЕ И КАРТИ, докторска дисертација, Геодетски факултет Софија.
  3. Dragica Stanković, Milan Medarević, Borivoj Krstić, Ivan Bjelanović, Biljana Šljukić, Dušica Karić &Milorad Janić, (2013): CONCENTRATION OF HEAVY METALS AND STAND STATE OF SESILLE OAK (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) ON AVALA MOUNTAIN (SERBIA); Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2013, Vol. 8, No. 3, p. 59 – 66, (ISSN 1842-4090; IF 1.495)
  4. Vojislav Đeković, Aleksandar Anđelković, Neđo Milošević, Grozdana Gajić &Milorad Janić, (2013): EFFECT OF RESERVOIR ON FLOODWAVE TRANSFORMATION; Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2013, Vol. 8, No. 2, p. 107 – 112, (ISSN 1842-4090; IF 1.495)
  5. Vojislav Đeković, Ljubomir Letić, Aleksandar Anđelković, Grozdana Gajić, Milorad Janić, Dragomir Grujović, Neđo Milošević, (2013): Fish Passages in Small Stream Management, Journal of TTEM – Technics Technologies Education Management, Sarajevo, Vol.8. No.1 2/3.2013. (ISSN: 1840-1503; e-ISSN: 1986-809X; IF 0.414)
  6. Vojislav Đeković, Ljubomir Letić, Neđo Milošević, Milorad Janić, Grozdana Gajić, Vesna Nikolić, (2013): Morphological development of regulated rivers, case study of the river Toplica, Journal of TTEM – Technics Technologies Education Management, Sarajevo, Vol.8. No.3 8/9.2013. (ISSN: 1840-1503; e-ISSN: 1986-809X; IF 0.414)
  7. Јанић М., (2005): Дигитални геодетски план као основа за пројектовање, Теме саветовања: 1. Катастар непокретности у Републици Србији 2. Геодетски информациони систем, 3. Катастар непокретности у Републици Српској, Јахорина, Р. Српска.
  8. Јанић М., (2006): Дигитални геодетски план као основа за пројектовање и ГИС, Други међународни научно-стручни скуп „Саврмена теорија и пракса у градитељству“ ЗИБЛ, Влада РС, Град Бањалука, Бања Лука.
  9. Јанић М., Грујовић Д., Ђукановић Г., (2008): Примена инжењерске графике у пејзажном пројектовању, 24. национални и 1. међународни научни скуп „моНГеометрија 2008“, ЗБОРНИК РАДОВА, Врњачка бања.
  10. Јанић М., Грујовић Д., Ђукановић Г., (2008): Моделовање елемената пејзажног пројектовања , 24. национални и 1. међународни научни скуп „моНГеометрија 2008“, ЗБОРНИК РАДОВА, Врњачка бања.

Милорад Јанић учествовао је у више од 400 стручних пројеката код нас и у иностранству, који представљају имплементацију научних сазнања из геодезије и геоинформатике у решавању бројних задатака из дигиталне картографије, CAD и GIS технологије.