+

Мимица Стефановић

Сарадник у високом образовању
Телефон: 381 (11) 3053-885; 3053-886
Е-маил: mimica.stefanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 96
Консултације: уторком 12-14 часова

Мимица Стефановић је рођена 1977. године у Лесковцу. Основну и средњу дрвопрерађивачку школу завршила је у Грделици као ученик генерације. Шумарски факултет, Универзитета у Београду завршила је 2005. године са просечном оценом 8.94.
Радила је школске 2000/01 i 2001/02 године као демонстратор на предмету Дрвне конструкције на Шумарском факултету. Касније је радила као референт техничке припреме, а затим као технички директор у дрвноиндустријском предузећу „Наша школа“ а.д. у Обреновцу.
Последњих седам година ради као сарадник у високом образовању на Катедри за заштиту дрвета, Шумарски факултет, Универзитета у Београду Ангажована је на пословима испомоћи приликом одржавања вежби, теренске наставе и колоквијума из наставног предмета Заштита дрвета. Школске 2016/17 године је уписала докторске студије на ужој научној области Заштита дрвета.

Ужа научна област

Заштита дрвета

Ангажовање у настави

Заштита дрвета

Одабрани научни радови