+

Mimica Stefanović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: 381 (11) 3053-885; 3053-886
E-mail: mimica.stefanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 96
Konsultacije: utorkom 12-14 časova

Mimica Stefanović je rođena 1977. godine u Leskovcu. Osnovnu i srednju drvoprerađivačku školu završila je u Grdelici kao učenik generacije. Šumarski fakultet, Univerziteta u Beogradu završila je 2005. godine sa prosečnom ocenom 8.94.
Radila je školske 2000/01 i 2001/02 godine kao demonstrator na predmetu Drvne konstrukcije na Šumarskom fakultetu. Kasnije je radila kao referent tehničke pripreme, a zatim kao tehnički direktor u drvnoindustrijskom preduzeću „Naša škola“ a.d. u Obrenovcu.
Poslednjih sedam godina radi kao saradnik u visokom obrazovanju na Katedri za zaštitu drveta, Šumarski fakultet, Univerziteta u Beogradu Angažovana je na poslovima ispomoći prilikom održavanja vežbi, terenske nastave i kolokvijuma iz nastavnog predmeta Zaštita drveta. Školske 2016/17 godine je upisala doktorske studije na užoj naučnoj oblasti Zaštita drveta.

Uža naučna oblast

Zaštita drveta

Angažovanje u nastavi

Zaštita drveta

Odabrani naučni radovi