+

Nacionalni projekti

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE (2011-2018)

1. III 43007: Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje, rukovodilac Prof. dr Ratko Kadović
2. TR 37002: Novi bio-ekološki materijali za zaštitu zemljišta i voda, rukovodilac Prof. dr Vojislav Đeković
3. TR 37008: Održivo gazdovanje ukupnim potencijalima šuma u Republici Srbiji, rukovodilac Prof. dr Milan Medarević
4. TR 31041: Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije, rukovodilac Prof. dr Dragica Vilotić

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE (2015-2018)

1. Utvrđivanje stanja i potencijala zemljišta neobraslih šumskih i napuštenih poljoprivrednih površina planinskog područja Zapadne Srbije, rukovodilac Prof. dr Milan Knežević (2015)
2. Uticaj bujičnih poplava na fizičku i hemijsku degradaciju zemljišta na području Istočne Srbije, rukovodilac Prof. dr Milan Knežević (2015)
3. Utvrđivanja rezervi ugljenika u zemljištima travnih ekosistema visokoplaninskih regiona Srbije, rukovodilac dr Snežana Belanović Simić (2015)
4. Ispitivanja erozionih i bujičnih procesa kao faktor nastanka poplava u Zapadnoj Srbiji sa preporukama i rešenjima, rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2015)
5. Definisanje mera za biološku kontrolu širenja pajasena i revitalizaciju ugroženih sastojina na području NP Fruška gora (Ailantus altissima /Mill./ Swingle), rukovodilac Prof. dr Martin Bobinac (2015-2016)
6. Istraživanja socio-ekonomskih aspekata rizika usled klimatskih promena u šumskim područjima, rukovodilac Prof. dr Miodrag Zlatić (2015-2016)
7. Uloga šumskih ekosistema u prevenciji bujičnih poplava, rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2015-2016)
8. Izbor metoda i sistema rada pri korišćenju slučajnih prinosa nastalih kao posledica sušenja šuma, ledoloma i ledioizvala na području Srbije, rukovodilac Prof. dr Milorad Danilović (2015-2016)
9. Procena kvaliteta šumskih sadnica u Srbiji i predlog za donošenje novog standarda, rukovodilac dr Vladan Ivetić, vanr. prof. (2015-2017)
10. Nacionalni program konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa Republike Srbije, rukovodilac Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić (2015-2016)
11. Istraživanje načina i mogućnosti obnavljanja hrasta kitnjaka u Srbiji, rukovodilac Prof. dr Milun Krstić (2014-2016)
12. Program aktivnosti za podršku realizaciji projekta „Implementacija inovativnog planiranja gazdovanja šumama uz poštovanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih aspekata u Srbiji“, rukovodilac dr Branko Stajić, vanr.prof. (2015-2017)
13. Definisanje taksonomskog statusa bukve u Srbiji, rukovodilac Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić (2016-2017)
14. Istraživanje uzroka i posledica nestajanja jelenske divljači u centralnoj Srbiji, definisanje površina pogodnih za reintrodukciju (naseljavanje) i mera za unapređenje procesa reintrodukcije – prva faza, rukovodilac dr Dragan Gačić, vanr. prof. (2016-2017)
15. Unapređenje sistema za zaštitu šuma od požara u Republici Srbiji, rukovodilac dr Slobodan Milanović, docent (2017)
16. Definisanje taksonomskog statusa bukve u Srbiji – faza II, rukovodilac Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić (2017-2018)
17. Istraživanje uzroka i posledica nestajanja jelenske divljači u centralnoj Srbiji, definisanje površina pogodnih za reintrodukciju (naseljavanje) i mera za unapredjenje procesa reintrodukcije – druga faza, rukovodilac dr Dragan Gačić, vanr. prof. (2017-2018)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (2015-2018)

1. Uticaj meliorativnih radova na stanište hrasta lužnjaka u Ravnom Sremu, rukovodilac Prof. dr Ljubomir Letić (2014-2015)
2. Potencijali osnivanja plantaža paulovnije, rukovodilac Prof. dr Dragica Vilotić (2014-2015)
3. Fitopatološki elementi sušenja šuma cera i lužnjaka na području Vojvodine – posledice ekstremne suše iz 2012. godine, rukovodilac Prof. dr Nenad Keča

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (2015-2018)

1. Plavo-zeleni koridori – Istraživanje mogućnosti revitalizacvije sliva Rakovičkog potoka i okolnih šumskih površina, rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2014-2015)
2. Istraživanje, valorizacija i zaštita dela prostora Ade Ciganlije, rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2014-2015)
3. Zaštita i usmereno korišćenje genofonda retkih i ugroženih vrsta Velikog ratnog ostrva, rukovodilac Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić (2014-2016)
4. Istraživanja koncentracije i akumulacije polutanata na područiju Beograda, rukovodilac dr Dragica Stanković, naučni savetnik (2017-2018)

JP „SRBIJAŠUME“ BEOGRAD (2015-2018)

1. Hidrogeološka istraživanja karstnog Jelovičkog vrela, rukovodilac Prof. dr Zoran Nikić (2016)
2. Usluga monitoringa sušenja šuma u parku prirode Golija za ŠG Golija Ivanjica i ŠG Stolovi Kraljevo, rukovodilac Prof. dr Dragan Karadžić i dr Vesna Ćurguz, vanr. prof. (2017)
3. Monitoring degradacionih procesa u PP Stara planina (zaječarskog okruga) za 2017. godinu, potrebe ŠG Timočke šume, Boljevac, rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2017)
4. Monitoring zdravstvenog stanja šuma sa posebnim osvrtom na posledice ledoloma u PP Stara planina (zaječarski okrug) za 2017. godinu, potrebe ŠG Timočke šume, Boljevac, rukovodilac projekta Prof. dr Dragan Karadžić (2017)
5. Usluge ispitivanja uticaja mreže šumskih puteva i vlaka na intezitet površinskog oticaja i erozionih procesa za potrebe PP Stara planina za ŠG Pirot za 2017. god., rukovodilac Prof. dr Ratko Ristić (2017)

JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN (2015-2018)

1. Uloga patogena u propadanju hrastovih šuma na području JP „Vojvodinašume“, rukovodilac Prof. dr Dragan Karadžić (2014-2015)
2. Istraživanja nivoa podzemnih voda na području Š.G. „Sombor“ za 2015. godinu, rukovodilac Prof. dr Ljubomir Letić (2015-2016)
3. Istraživanja nivoa podzemnih voda na području Š.G. „Sremska Mitrovica“, rukovodilac Prof. dr Ljubomir Letić (2015-2016)
4. Normiranje rada u šumarstvu sa posebnim osvrtom na izbor optimalnih tehnologija rada u JP Vojvodinašume, rukovodilac Prof. dr Milorad Danilović (2015-2016)
5. Normiranje rada u šumarstvu sa posebnim osvrtom na izbor optimalnih tehnologija rada u JP Vojvodinašume, rukovodilac Prof. dr Milorad Danilović (2017-2018)

NACIONALNI PARK „ĐERDAP“ (2015-2018)

1. Projekat za uzradu zapreminskih tablica Nacionalnog parka „Đerdap“ – preliminarna istraživanja, rukovodilac Prof. dr Damjan Pantić (2016)
2. Projekat za izradu monografije „Lekovito bilje Nacionalnog parka Đerdap“, rukovodilac Prof. dr Dragica Vilotić (2016-2017)
3. Izrada projekta: Optimalna izgrađenost sastojina bukve Nacionalnog parka „Đerdap“, rukovodilac projekta dr Branko Stajić, vanr.prof. (2017)