+

Održan je prvi okrugli sto u okviru projekta „Fem2forests”

29/05/24

Deo aktivnosti u okviru međunarodnog projekta Fem2forests: „Inovativni putevi za efikasno uključivanje devojaka i mladih žena u sektor šumarstva”, koji se sprovodi u okviru Interreg programa prekogranične saradnjnje za Dunavski region je okupljanje ključnih aktera u formi okruglih stolova.

Prvi okrugli sto održan je u Beogradu, u organizaciji projektnog tima Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta, 09. maja 2024. godine, u periodu 11.00 – 14.00 časova.

Programom prvog okruglog stola obuhvaćeni su:

  • predstavljanje projekta Fem2forests, u okviru Interreg programa prekogranične saradnjnje za Dunavski region;
  • predstavljanje rezultata istraživanjnja o stavovima učenica i studentkinja u pogledu interesovanja za školovanje i izbor karijere u oblasti šumarstva;
  • diskusija o razumevanju potreba i prepreka sa kojima se devojke i mlade žene suočavaju u sektoru šumarstva;
  • diskusija o dobrim praksama razvoja karijere u sektoru šumarstva.

Ovom događaju je prisustvovalo 14 učesnika (ukljljučujući 3 člana nacionalnog projektnog tima). Struktura učesnika je bila sledeća: profesori i saradnici Šumarskog fakulteta, članovi Uprave Šumarskog fakulteta i predstavnici Javnih preduzeća za gazdovanjnje državnim šumama, Javnih preduzeća nacionalnih parkova i istraživačkih organizacija.