+

Одржана је промоција монографија Академије наука и умјетности Републике Српске и Универзитета у Београду Шумарског факултета

28/06/23

У уторак, 27. јуна, Академија наука и умјетности Републике Српске и Шумарски факултет Универзитета у Београду, одржали су промоцију монографија „Одрживи развој и управљање шумским екосистемима“ уредника проф. др Зорана Говедара, проф. др Милана матаруге и академика др Нова Пржуља.

Ова монографија је 5. књига у едицији: Одрживи развој и управљање природним ресурсима Републике Српске, уредника академика Нова Пржуља и академика Васкрсија Јањића.

Пред бројном публиком у сали Шумарског факултета говорили су академик Ново Пржуљ, проф. др Зоран Говедар, проф. др Милун Крстић и проф. др Милан Медаревић. Сви су истакли значај публикације Одрживи развој и управљање шумским екосистемима, за ширу научну заједницу, за шумарске стручњаке и студенте.

Монографија има 22 поглавља у чијој припреми је учествовало 34 аутора из различитих институција. Посебно је наглашен значај одрживог развоја и управљања шумским екосистемима, заштите биодиверзитета у односу на глобалне климатске промене. Овом приликом академик Ново Пржуљ презентовао је и монографију „Биомаса у одрживом коришћењу обрадивог земљишта“, истичући значај биомасе као извора обновљиве енергије али и њеног значаја за квалитет земљишта.

Промоција је била прилика да се нагласи значај међуинституционалне сарадње за даља научна истраживања као и у промоцији науке и образовања.

#šumarskifakultet #univerzitetubeogradu #forestry #facultyofforestry #education