+

Održana je promocija monografija Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerziteta u Beogradu Šumarskog fakulteta

28/06/23

U utorak, 27. juna, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, održali su promociju monografija „Održivi razvoj i upravljanje šumskim ekosistemima“ urednika prof. dr Zorana Govedara, prof. dr Milana mataruge i akademika dr Nova Pržulja.

Ova monografija je 5. knjiga u ediciji: Održivi razvoj i upravljanje prirodnim resursima Republike Srpske, urednika akademika Nova Pržulja i akademika Vaskrsija Janjića.

Pred brojnom publikom u sali Šumarskog fakulteta govorili su akademik Novo Pržulj, prof. dr Zoran Govedar, prof. dr Milun Krstić i prof. dr Milan Medarević. Svi su istakli značaj publikacije Održivi razvoj i upravljanje šumskim ekosistemima, za širu naučnu zajednicu, za šumarske stručnjake i studente.

Monografija ima 22 poglavlja u čijoj pripremi je učestvovalo 34 autora iz različitih institucija. Posebno je naglašen značaj održivog razvoja i upravljanja šumskim ekosistemima, zaštite biodiverziteta u odnosu na globalne klimatske promene. Ovom prilikom akademik Novo Pržulj prezentovao je i monografiju „Biomasa u održivom korišćenju obradivog zemljišta“, ističući značaj biomase kao izvora obnovljive energije ali i njenog značaja za kvalitet zemljišta.

Promocija je bila prilika da se naglasi značaj međuinstitucionalne saradnje za dalja naučna istraživanja kao i u promociji nauke i obrazovanja.

#šumarskifakultet #univerzitetubeogradu #forestry #facultyofforestry #education