+

Одржана радионица „Програм менторства у шумарству“ у оквиру пројекта „Шуме у рукама жена“ (Fem4Forest)

31/10/22

У оквиру међународног пројекта „Шуме у рукама жена“ (Fem4Forest), у коме као један од 14 партнера учествује и Шумарски факултет Универзитета у Београду, 27. октобра 2022. године одржана је радионица „Програм менторства у шумарству“.  Било је присутно 22 учесника, представника заинтересованих страна из јавне управе, јавних предузећа у шумарству и заштити природе, научно-истраживачких и образовних организација. Радионицу су модерирале др Јелена Недељковић, са Шумарског факултета и др Ивана Живојиновић, са универзитета BOKU у Бечу. Циљеви радионице су били формирање националне мреже тренера (ментора); обука о менторству, родној равноправности и њиховој повезаности и дискусија о могућностима за развој вештина за напредовање у каријери. За учеснике радионице организована су предавања, групни рад на тему искустава учесника по питању менторства и родне равноправности у послу и ван њега и интеактивна дискусија. Учесници радионице су закључили да ће стечена знања примењивати у даљем раду, да ће добијене информације делити са колегама те да ће им исте користити да развију сопствене вештине, постану бољи ментори и даље раде на подизању свести о значају ове проблематике.