+

Одржано је отворено предавање др Robert J. Moon-a на тему „Целулозни материјали: Нови материјали за нове производе“

05/07/23

Robert J. Moon је експерт за целулозне наноматеријале и његова истраживања су усмерена на њихову примену у различитим производима. Инжењер је за истраживање материјала у Лабораторији за шумске производе, Шумске службе, Одсека за пољопривреду Сједињених Држава, такође предаје у Школи за инжењерство материјала (Purdue University) и у Школи за науку и инжењерство материјала (Georgia Institute of Technology) где је тренутно стациониран.

Кроз организацију предавања и интеракцију са реномираним научницима, Шумарски факултет активно тежи да држи корак са најновијим знањима и тиме пружи релевантно и актуелно образовање, као и да оснажи сарадњу са водећим стручњацима из света науке.