+

Održano je otvoreno predavanje dr Robert J. Moon-a na temu „Celulozni materijali: Novi materijali za nove proizvode“

05/07/23

Robert J. Moon je ekspert za celulozne nanomaterijale i njegova istraživanja su usmerena na njihovu primenu u različitim proizvodima. Inženjer je za istraživanje materijala u Laboratoriji za šumske proizvode, Šumske službe, Odseka za poljoprivredu Sjedinjenih Država, takođe predaje u Školi za inženjerstvo materijala (Purdue University) i u Školi za nauku i inženjerstvo materijala (Georgia Institute of Technology) gde je trenutno stacioniran.

Kroz organizaciju predavanja i interakciju sa renomiranim naučnicima, Šumarski fakultet aktivno teži da drži korak sa najnovijim znanjima i time pruži relevantno i aktuelno obrazovanje, kao i da osnaži saradnju sa vodećim stručnjacima iz sveta nauke.