+

Партнери

  • Шумарски факултет у Бањој Луци
  • Шумарски факултет у Скопљу
  • Биотехнички факултет у Љубљани
  • Шумарски факултет у Сарајеву
  • Шумарски факултет у Загребу
  • Института за еколошка истраживања (ERICO)
  • Високе школе за заштиту животне средине (VŠVO)
  • Faculty of Environment and Natural Resources (BOKU)
  • Forest- and Soil Sciences (Freiburg )