+

Катедра коришћeња шумских ресурса

Матична област којом се данас бави Катедра искоришћавања шума је од оснивања Пољопривредно‑шумарског факултета Универзитета у Београду била саставни део наставног програма за будуће инжењере шумарства. Заслуге за промоцију ове наставне и научне дисциплине припадају др Ђоки Јовановићу, дипломцу и доктору наука Шумарског факултета из Тибингена у Немачкој и оснивачу Пољопривредно‑шумарског факултета Универзитета у Београду. Након десетак година рада, током тридесетих година прошлог века долази до реорганизације на Факултету и оснивања првих завода и кабинета. Од четири шумарска завода један је био Завод за искоришћавање шума, а један од пет кабинета је био Кабинет за шумска транспортна средства и пољопривредно и шумарско грађевинарство. Оснивање Завода за искоришћавање шума и Кабинета за шумска транспортна средства се сматра званичним почетком рада наше Катедре.

Након Другог светског рата је дошло до раздвајања шумарских и пољопривредних дисциплина, што је резултирало оснивањем самосталног Шумарског факултета Универзитета у Београду. У Оснивачком акту самосталног Шумарског факултета из 1949. године је одлучено да се сродне наставне и научне дисциплине организују по катедрама, те се тако, међу осталим, формира и Катедра искоришћавања шума, са наставним предметима: Искоришћавање шума, Механичка прерада дрвета, Технологија дрвета, Опште и шумско машинство и Ловна привреда, као и Катедра шумског транспорта и грађевинарства, са наставним предметима: Шумска транспортна средства, Шумско грађевинарство, Техничка механика, Нацртна геометрија и Виша математика. У годинама које су следиле ове две катедре су обједињаване или раздвајане, док се број наставних предмета повећавао или смањивао у зависности од различитих разлога.

У формирању и раду Шумарског факултета и матичних катедри велики допринос су дали бројни наставници, сарадници и помоћно техничко особље. Од самог почетка, на коме је био проф. др Ђока Јовановић, један од оснивача Пољопривредно‑шумарског факултета, па до данас, до наставника и сарадника који настављају и дограђују оно што су започели њихови претходници, основни мото Катедре искоришћавања шума је унапређење образовног процеса и шумарске струке уопште.