+

Међународна сарадња

Особље Катедре Искоришћавања шума интензивно ради на успостављању међународне сарадње: ангажовање професора из иностранства за учествовање у наставним активностима, рад на заједничким  научно-истраживачким пројектима, публиковање радова у међународним часописима, ангажовање у комисијама за израде и одбрану мастер радова и докторских дисертација, као и у комисијама за избор наставника и сарадника.

У циљу обогаћивања научних сазнања наставника и сарадника, Катедра ће предузети одговарајуће активности на успостављању веза са релевантним институцијама. Поред тога, активности Катедре биће усмерене и на организовање стручних екскурзија.