+

Олга Гајанић

Истраживач приправник
Телефон: +381 (11) 3053 937
Е-маил: olga.gajanic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: кабинет бр. 2 (ново крило)
Консултације: четвртак 16:00

Олга Гајанић, мастер инжењер пејзажне архитектуре, основне академске студије на Универзитету у Београду завршила је 2020. године на Шумарском факултету у оквиру студијског програма Пејзажна архитектура и хортикултура. Мастер академске студије уписала је 2020. године на модулу Планирање и пројектовање у пејзажној архитектури. У октобру 2021. године, одбранила је мастер рад под називом „Биодизајн инспирисан листом и цветом маслачка (Leontodon taraxacum L.)“.
Докторске студије уписала је школске 2022/2023. године на одсеку за Пејзажну архитектуру на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Школске 2022/2023. године ангажована је као демонстратор на предмету Пејзажноархитектонска графика.

Од 2023. године ангажована је као сарадник у звању истраживач приправник на пројекту Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

  • Jovic S. Biljana, Obratov-Petkovic Dragica, Gajanic Olga: Bio-digital Land Art Installation Inspired by Dandelion Leaf; ICGG 2022 – PROCEEDINGS OF THE 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS 2023 146 ():431-440, Springer, http://dx.doi.org//10.1007/978-3-031-13588-0_37
  • Biljana S. Jović, Dragica D. Obratov Petković and Olga D.Gajanić, BIODESIGN IN ARCHITECTURE, LANDSCAPE ARCHITECTURE AND FASHION, Revista Brasileira de Expressão Gráfica, Vol. 9, No. 2, 2021, ISSN 2318-7492
  • Biljana S. Jović, Dragica D. Obratov Petković, Olga D. Gajanić (2022):  KONCEPTUALNA BIODIZAJNERSKA REŠENJA INSPIRISANA AUTOHTONIM BILJNIM VRSTAMA. Predavanje po pozivu na Simpozijumu sa međunarodnim učešćem: Pejzažna arhitektura i hortikultura 2022 – stanje i perspektive. Šumarski fakultet, 24-25. februar, Beograd, pp. 92-102.
  • Biljana S. Jović, Dragica D. Obratov Petković, Aleksandar A. Čučaković and Olga D. Gajanić (2021): BIODESIGN INSPIRED BY THE LEAF AND FLOWER OF DANDELION (Leontodon taraxacum) Proceedings of 13th Asian Forum on Graphic Science (AFGS 2021), 6-7, DEC, HONG KONG, pp. 1-14.
  • Virtual Conference. https://afgs2021.com/wp-content/uploads/2021/12/AFGS-proceeding-v5-20211204.pdf