+

Почетак реализације пројекта „Идентификација и мониторинг генофонда дрвенастих врста у циљу очувања шумских екосистема и свеукупног диверзитета СРП „Тителски брег“

08/04/24

Катедра Семенарства, расадничарства и пошумљавања Шумарског факултета, у сарадњи са Установом за заштиту природе „Тителски брег“, започела је активности на реализацији пројекта „Идентификација и мониторинг генофонда дрвенастих врста у циљу очувања шумских екосистема и свеукупног диверзитета СРП „Тителски брег“ (Identification and monitoring of the gene pool of woody species in order to preserve forest ecosystems and overall biodiversity in SNR “Titelski breg”) финансираног од стране глобалне развојне мреже Програма Уједињених нација за развој (UNDP – The United Nations Development Programme).

У циљу конзервације генофонда беле врбе који репрезентује мали број стабала, велике старости и лошег здравственог стања узете су резнице од којих ће, у расаднику Шумарског факултета, бити произведене саднице које ће се вратити на ово подручју.