+

Početak realizacije projekta „Identifikacija i monitoring genofonda drvenastih vrsta u cilju očuvanja šumskih ekosistema i sveukupnog diverziteta SRP „Titelski breg“

08/04/24

Katedra Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja Šumarskog fakulteta, u saradnji sa Ustanovom za zaštitu prirode „Titelski breg“, započela je aktivnosti na realizaciji projekta „Identifikacija i monitoring genofonda drvenastih vrsta u cilju očuvanja šumskih ekosistema i sveukupnog diverziteta SRP „Titelski breg“ (Identification and monitoring of the gene pool of woody species in order to preserve forest ecosystems and overall biodiversity in SNR “Titelski breg”) finansiranog od strane globalne razvojne mreže Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP – The United Nations Development Programme).

U cilju konzervacije genofonda bele vrbe koji reprezentuje mali broj stabala, velike starosti i lošeg zdravstvenog stanja uzete su reznice od kojih će, u rasadniku Šumarskog fakulteta, biti proizvedene sadnice koje će se vratiti na ovo području.