+

Profesor dr Ratko Ristić izabran za prorektora Univerziteta u Beogradu

17/11/21

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je na sednici Saveta Univerziteta u Beogradu, održanoj 21. maja 2021. godine, prof. dr Ratko Ristić izabran za prorektora Univerziteta u Beogradu za školsku 2021/22, 2022/23. i 2023/24. godinu.

Prof. dr Ratko Ristić je istaknuti naučni radnik sa velikim brojem naučnih i stručnih radova i projekata. Neumorni je aktivista i borac za zaštitu životne sredine.

Kao novoizabrani prorektor za međunarodnu saradnju i potpredsednik biroa CST (The Committee on Science and Technology) pri Ujedinjenim nacijama, profesor dr Ratko Ristić doprineće daljoj afirmaciji Univerziteta u Beogradu i Šumarskog fakulteta.