+

Упутство за предају докторске дисертације

ПОСТУПАК   ПРЕДАЈЕ ИЗРАЂЕНЕ  ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

  • Кандидат предаје 11 примерака докторске дисертације и електронску верзију дисертације на CD-u  ( 3 примерка) са пропратним актом у 2 примерка.
  • Напомена: електронска верзија мора бити у PDF формату као један фајл –
  • Кандидат је обавезан да преда коначну верзију израђене докторске дисертације најкасније 6 (шест) месеци пре одбране.
  • Са предајом докторске дисертације обавезно је доставити и потврду службеника из Библиотеке факултета да сте вратили литературу

Напомена: Одлуком ННВ Факултета одобрено је да кандидат може да преда коначну верзију докторске дисертације у спиралном повезу а након усвајања докторске дисертације на седници ННВ обавезан је да преда укоричене примерке у тврдом повезу.