+

Зоран Никић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 903
Е-маил: zoran.nikic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 2
Консултације: Среда, од 13 до 14 сати. Четвртак од 11 до 12 сати.

На Универзитету у Београду, на Рударско-геолошком факултету завршио основне студије (1981), магистартске студије (1992) и докторске студије (2001). Од 1982. до новембра 1998. године ради у привреди (ПИРО „КОСОВОПРОЈЕКТ“, ДП „ГЕОЗАВОД“, Републички хидрометеоролошки завод Србије), када прелази на Шумарски факултет.
Усавршавање:
– Методологија истраживања испуцалости стенских маса у геотехници. Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, смер Геотехника и геофизика (1987).
– European Community Legislation on Environmental Protection (Законска регулатива ЕУ у области заштите животне средине) у организацији European Center for Peace and Development of the University for Peace 3 Established by the United Nations (Европски центар за мир и развој – ECPD, Универзитета за мир Уједињених нација) (2003).
– Дијалог ЕУ и Србије о примењеној екологији. UNECO ‒ Унија еколога Србије и RTC – Екоремедијацијски технолошки центар, Словенија (2011).

Ужа научна област

Хидрогеологија – Водоснабдевање и менаџмент подземних водних ресурса

Област истраживања

Геологија, хидрогеологија, геоморфологија. Узајамни однос кореновог система вегетације и подземних вода. Интеракција земљишта и фреатске издани, заштита и коришћење подземних вода у области наводњавања, одводњавања и водоснабдевања, квалитет вода вештачких водакумулација. Анализа руптурног склопа, енергијe рељефа и геоморфолошких процеса.

Ангажовање у настави

Мастер студије

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  • Nikić Z., Pušić M., Papić P., Marić N. 2020: Hydrodynamic model of hydogeologic fractur system in Gruda ultramafic rocks, western Serbia. Jourmal of Hydrology, 580. ELSEVIER.
  • Poznanović-Spahić M., Mnojlović D., Panić P., Cvetković Ž., Nikić Z., Kovačević R., Sakan S. 2019: Environmental impact od industrial and agricultural activities to the trace element content in soil of Srem (Serbia). Journal: Environmental monitoring and assessment. Vol. 191, No. 3.
  • Никић З., Ристић Р., Марић Н., Милчановић В. 2018: Прилог тумачењу улоге геосредине у екстремним протицајима реке – Висок крај. Гласник Шумарског факултета. Бр.118. Стр. 87-112.
  • Nikić Z., Srećković-Batoćanin D., Burazer M., Ristić R., Papić P., Nikolić V. 2013: А conceptual model of mildly alkaline water discharging from Zlatibor ultramafic massif, western Serbia. Hydrogeology Journal. Volume 21. Number 5. Pp. 1147-1163.
  • Nikić Z., Radonja P. 2009: Modeling the influence of hydogeological parameters on low flow in hilly and mountainous regions of Serbia. Hydrlogical Sciences Journal (Journal des Sciences Hydrologiques). Vol. 54. No 3. Pp. 484-496.
  • Kovačević J., Nikić Z., Papić P. 2009: Genetic model of uranium mineralization in the Permo-Triassic sedimentary rocks of the Stara planina Eastern Serbia. Sedimentary Geology. No 219. Pp. 252-261.
  • Nikić Z., Kovačević J., Papić P. 2008: Uranium in the groundwater of Permo-Triassic aquifers of the Visok region, Stara Planina, Eastern Serbia. Water Air and Soil Pollution. No 192, 1-4. july 2008. Pp. 47-58.
  • Nikić Z., Kovačević J., Papić P. 2008: Uranium minerals of Bukulja mountain controls on storage reservoir water. Book Chapter in book: Uranium, Mining and Hydrogeology. Editors: Prof.dr Broder J. Merkel, Andrea Hasche-Berger. Publisher: Springer – Verlag Berlin Heidelberg. Pp. 645-652. (ISBN 978-3-540-87745-5).
  • Nikić Z., Vidović M. 2007: Hydrogeological conditions and quality of ground waters in northern Banat, Pannonian basin. Journal: Environmental Geology – international journal of geosciences, Vol. 52, No 6, pp. 1075-1084, Springer-Verlag.
  • Nikić Z., Kovačević J., Radošević B. 2006: Changes in discharged water quality from abandoneo uranium mines near Kalna. Book Chapter in book: Uranium in the Environment Mining Impact and Consequences. Editors: B. J. Merkel, A. Hasche-Berger. Publisher: Springer Berlin Heidelberg. Pp. 765-772. (ISBN 3-540-43927-7).