+

19.01.2017 UNIVERZITET U BEOGRADU – ŠUMARSKI FAKULTET Kneza Višeslava 1, Beograd na osnovu Odluke Saveta izlaže javnoj PRODAJI putem licitacije PUTNIČKO VOZILO:

19/01/17

VAZ 21214 LADA NIVA 1.7,  proizvedena 2008. godine,  benzinski motor radne zapremine  1690 cm³,  snage 59.5 kw, sa ugrađenim plinskim uređajem, registrovana do 12. decembra 2017. godine,  po početnoj ceni od  370.000, 00 dinara.

Pravo učešća imaju  fizička i pravna lica.
Vozilo zainteresovani mogu razgledati od 08,30 do 12,30 časova na prakingu Šumarskog fakulteta u Beogradu, Kneza Višeslava 1,  od 23.01. do 27.01. 2017.god.

Licitacija će se obaviti dana 30.01.2017. god. sa početkom u 10,30 časova – Šumarski fakultet, Kneza Višeslava 1 u Beogradu.
Svi učesnici licitacije dužni su da uplate 10% iznosa početne cene koji će im nakon izvršene  licitacije biti vraćen. Uplatom učešća učesnici u licitaciji su prihvatili početnu cenu. Uplata se vrši isključivo u dinarima pola časa pre licitacije, na blagajni Fakulteta. Licitacioni  „skok“ iznosi 5.000,00 din.

Svi troškovi koji proističu iz prodaje padaju na teret kupca. Vozilo se prodaje u viđenom i zatečenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.
Kupac je dužan da u roku od 3 dana izvrši uplatu i preuzme vozilo.

Kontakt: 011/3053-923, 064/8764-727 Zoran Paunović i 064/8764-713 Branislav Miladinović.