+
Избори у звања

Универзитет у Београду – Шумарски факултет расписује конкурс за избор редовног и ванредног Професора

Датум: 13.11.2019 - Категорија: Избори у звања

12.11.2019 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор једног доцента за ужу научну област: Заштита шума и украсних биљака, са роком од 15 дана

Датум: 12.11.2019 - Категорија: Избори у звања

04.11.2019. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности ОБАВЕШТЕЊЕ о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор једног наставника – доцента за ужу научну област: Заштита шума и украсних биљака

Датум: 04.11.2019 - Категорија: Избори у звања

03.10.2019 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор једног редовног професора, са пуним радним временом на Шумарском факултету Универзитета у Београду за ужу научну област: Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне, са роком од 15 дана.

Датум: 03.10.2019 - Категорија: Избори у звања