+
Избори у звања

03.12.2021. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат Комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област: Ерозија и конзервација земљишта и вода, са роком од 15 дана

Датум: 03.12.2021 - Категорија: Избори у звања

30.11.2021. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат Комисије за избор једног доцента за ужу научну област: Трговина дрветом и економика прераде дрвета, са роком од 15 дана

Датум: 30.11.2021 - Категорија: Избори у звања

17.11.2021. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат Комисије за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област: Пејзажна архитектура и хортикултура, са роком од 15 дана

Датум: 17.11.2021 - Категорија: Избори у звања

12.11.2021 Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за утврђивање услова за избор др Саше Пекача у научно звање научни саветник, са роком од 30 дана.

Датум: 12.11.2021 - Категорија: Избори у звања

26.10.2021 Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат Комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област: Семенарство, расадничарство и пошумљавање, са роком од 15 дана.

Датум: 26.10.2021 - Категорија: Избори у звања

19.10.2021 Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат Комисије за избор једног редовног професора за уже научне области: Механика нестишљивих флуида и хидраулика и Хидрологија, са роком од 15 дана.

Датум: 19.10.2021 - Категорија: Избори у звања