+
Избори у звања

24.04.2023. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област: Планирање газдовања шумама, са роком од 15 дана

Датум: 24.04.2023 - Категорија: Избори у звања

20.04.2023. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног наставника – доцента за ужу научну област: Гајење шума, са роком од 15 дана

Датум: 20.04.2023 - Категорија: Избори у звања

11.04.2023. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног наставника – доцента за ужу научну област: Ерозија и конзервација земљишта и вода, са роком од 15 дана

Датум: 11.04.2023 - Категорија: Избори у звања

03.04.2023. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област: Примарна прерада дрвета, са роком од 15 дана

Датум: 03.04.2023 - Категорија: Избори у звања

27.03.2023. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног наставника – доцента за ужу научну област: Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне, са роком од 15 дана

Датум: 27.03.2023 - Категорија: Избори у звања

24.02.2023. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област: Математика, са роком од 15 дана

Датум: 24.02.2023 - Категорија: Избори у звања
1 2