+
Izbori u zvanja

14.07.2021. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Referat komisije za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme“, sa rokom od 15 dana.

Datum: 14.07.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja

21.06.2021 Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Odgovor Komisije na Prigovor na Referat Komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme

Datum: 21.06.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja

21.06.2021 Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Prigovor na Referat komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme

Datum: 21.06.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja

Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet raspisuje konkurs za izbor jednog vanrednog profesora

Datum: 09.06.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja

08.06.2021. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova za reizbor dr Dijane Čortan u naučno zvanje Naučni saradnik, sa rokom od 30 dana.

Datum: 08.06.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja

07.06.2021. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Referat komisije za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme“, sa rokom od 15 dana.

Datum: 07.06.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja
1 2