+
Избори у звања

14.07.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област „Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“, са роком од 15 дана.

Датум: 14.07.2021 - Категорија: Избори у звања

21.06.2021 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Одговор Комисије на Приговор на Реферат Комисије по расписаном конкурсу за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме

Датум: 21.06.2021 - Категорија: Избори у звања

21.06.2021 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Приговор на Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме

Датум: 21.06.2021 - Категорија: Избори у звања

Универзитет у Београду – Шумарски факултет расписује конкурс за избор једног ванредног професора

Датум: 09.06.2021 - Категорија: Избори у звања

08.06.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за реизбор др Дијане Чортан у научно звање Научни сарадник, са роком од 30 дана.

Датум: 08.06.2021 - Категорија: Избори у звања

07.06.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област „Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“, са роком од 15 дана.

Датум: 07.06.2021 - Категорија: Избори у звања
1 2