+
Јавне набавке

26.11.2020. Отворени поступак за набавку добара – набавка зглобног шумског трактора путем финансијског лизинга ОП 1.1.7/20

Датум: 26.11.2020 - Категорија: Јавне набавке

10.11.2020. Јавна набавка добара јн број 0003/20 – Пиће, напици и друго за потребе Шумарског факултета из Београда

Датум: 10.11.2020 - Категорија: Јавне набавке

30.10.2020. Јавна набавка мале вредности услуга јн број 1.2.3/20 – услуге Одржавања и сервиса радних машина и возила

Датум: 30.10.2020 - Категорија: Јавне набавке

28.10.2020. Јавна набавка добара јн број 1.1.3/20 – Набавка лабораторијске опреме за потребе Лабораторије за техничку физику Шумарског факултета Универзитета у Београду

Датум: 28.10.2020 - Категорија: Јавне набавке

28.07.2020 Јавна набавка радова – отворени поступак – јн број 0006/20 – молерски радови за потребе Шумарског факултета

Датум: 28.07.2020 - Категорија: Јавне набавке

План јавних набавки

Датум: 28.07.2020 - Категорија: Јавне набавке
1 2 3 14