+
Јавне набавке

04.09.2018. Јавна набавка отворени поступак број ОП 14/2018 – набавка РАДОВА – Градња, реконструкција и санација шумских путева у наставним базама „Мајданпечка домена“ и „Гоч“ за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета

Датум: 04.09.2018 - Категорија: Јавне набавке

21.07.2018 Промена плана јавних набавки за 2018. годину

Датум: 21.07.2018 - Категорија: Јавне набавке

21.07.2018. Јавна набавка отворени поступак број ОП 13/2018 – Набавка аутобуса путем финансијског лизинга

Датум: 21.07.2018 - Категорија: Јавне набавке

29.06.2018. Јавна набавка добара мале вредности – лабораторијске опрема Апарат за ланчану реакцију полимеразе са праћењем у реалном времену qPCR, Број ЈН: 12/2018

Датум: 29.06.2018 - Категорија: Јавне набавке

20.06.2018. Јавна набавка мале вредности услуга аутобуског превоза Број ЈН: 11/2018

Датум: 20.06.2018 - Категорија: Јавне набавке

11.05.2018. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈНП 10/2018 – „Проширење постојећег софтверског подсистема – Модул за финансијско књиговодство“( Обрачун и евиденција ПДВ-а) и услуга одржавање истог

Датум: 11.05.2018 - Категорија: Јавне набавке
1 2 3 7