+
Јавне набавке

10.03.2020. Јавна набавка мале вредности добара бр. 1.1.1/2020 – канцеларијски материјал

Датум: 10.03.2020 - Категорија: Јавне набавке

04.03.2020. Јавна набавка мале вредности добара јн бр: 1.1.2/20. – средства за одржавање хигијене по партијама

Датум: 04.03.2020 - Категорија: Јавне набавке

18.02.2020. Јавна набавка Универзитета у Београду – Обједињена набавка добара – рачунарске и лабораторијске опреме за потребе пројекта Erazmus+ KA2 – SETOF

Датум: 18.02.2020 - Категорија: Јавне набавке

04.02.2020 Отворени поступак јавне набавке број јн: 1.1.9./2020 – Набавка електричне енергије за потребе Универзитета у Београду – Шумарског факултета и ННБ-а

Датум: 04.02.2020 - Категорија: Јавне набавке

04.02.2020 Отворени поступак јавне набавке број јн: 1.1.4./2020 – гориво за моторна возила и радне машине, за потребе Шумарског факултета у Београду и НН База

Датум: 04.02.2020 - Категорија: Јавне набавке

13.01.2020 Отворени поступак јавне набавке број јн: 1.2.3./19– ради закључења оквирног споразума – за извођење радова на градњи, реконструкцији и санацији шумских путева у наставним базама „Гоч“ и „Мајданпечка Домена“ за потребе универзитета у београду -шумарског факултета

Датум: 13.01.2020 - Категорија: Јавне набавке
1 2 3 11