+
Јавне набавке

13.01.2020 Отворени поступак јавне набавке – ради закључења оквирног споразума – за извођење радова на градњи, реконструкцији и санацији шумских путева у наставним базама „Гоч“ и „Мајданпечка Домена“ за потребе универзитета у београду -шумарског факултета

Датум: 13.01.2020 - Категорија: Јавне набавке

04.12.2019. Јавна набавка мале вредности добара број јн: 12/2019 – НАБАВКУ половне до 22 година старе радне машине (трактора) ИМТ 577 DV са погоном на сва четири точка, снаге до 52 КW

Датум: 04.12.2019 - Категорија: Јавне набавке

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

Датум: 08.11.2019 - Категорија: Јавне набавке

04.11.2019. Јавна набавка мале вредности добара број јн: 11/2019 – Набавка теренског/путничког возила

Датум: 04.11.2019 - Категорија: Јавне набавке

18.07.2019. Јавна набавка мале вредности број јн: 10/2019 – услуга аутобуског превоза

Датум: 18.07.2019 - Категорија: Јавне набавке

21.06.2019. Преговарачки поступак без објављивања позива ЈН 08/2019 – набавка услуга одржавања пословног софтвера Шумарског факултета

Датум: 21.06.2019 - Категорија: Јавне набавке
1 2 3 10