+
Јавне набавке

12.02.2019 Jавнa набавka мале вредности услугe штампања и сродне услуге број јн 1/2019 ради заклључења оквирног споразума са два понуђача на две године

Датум: 12.02.2019 - Категорија: Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Датум: 08.02.2019 - Категорија: Јавне набавке

21.11.2018. Јавна набавка Универзитета у Београду – Набавка добара на пројекту Еразмус+ КА2 BESTSDI – рачунарска опрема и лабораторијска опрема

Датум: 22.11.2018 - Категорија: Јавне набавке

26.10.2018. Јавна набавка мале вредности добара 16/2018 за набавку резервних делова за возила, возила у производњи, радне машине и остали резервни делови за Универзитет у Београду Шумарски факултет и ННБ-е

Датум: 26.10.2018 - Категорија: Јавне набавке

23.04.2018 Jавнa набавka мале вредности услуга број 15/2018 ради заклључења оквирног споразума са два понуђача на две године подељену у 3 партије „Сервисирање, радних машинa и возила за Шумарскои факултет“

Датум: 23.10.2018 - Категорија: Јавне набавке

04.09.2018. Јавна набавка отворени поступак број ОП 14/2018 – набавка РАДОВА – Градња, реконструкција и санација шумских путева у наставним базама „Мајданпечка домена“ и „Гоч“ за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета

Датум: 04.09.2018 - Категорија: Јавне набавке
1 2 3 8