+
Јавне набавке

18.07.2019. Јавна набавка мале вредности број јн: 10/2019 – услуга аутобуског превоза

Датум: 18.07.2019 - Категорија: Јавне набавке

21.06.2019. Преговарачки поступак без објављивања позива ЈН 08/2019 – набавка услуга одржавања пословног софтвера Шумарског факултета

Датум: 21.06.2019 - Категорија: Јавне набавке

19.06.2019. Преговарачки поступак без објављивања позива ЈН 07/2019 – набавка услуга одржавања информационог система Универзитета у Београду Шумарског факултета(ФИС)

Датум: 19.06.2019 - Категорија: Јавне набавке

18.06.2019. Јавна набавка мале вредности добара број јн: 9/2019 – гориво за моторна возила и радне машине, за потребе Шумарског факултета у Београду и НН база ради закључења уговора

Датум: 18.06.2019 - Категорија: Јавне набавке

07.06.2019. Јавна набавка радова – АДАПТАЦИЈА ТОАЛЕТА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ЈН бр.1.3.1/19

Датум: 07.06.2019 - Категорија: Јавне набавке

24.04.2018. Јавна набавка мале вредности добара јн бр: 06/2019. – „Набавка лабораторијске опреме – Клима комора са могућношћу регулације параметара ваздуха“

Датум: 24.04.2019 - Категорија: Јавне набавке
1 2 3 10