+

Владимир Пуђа

Телефон:
Е-маил: vladimir.pudja@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Сандра Митровић

Телефон:
Е-маил: sandra.mitrovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Стефан Милетић

Телефон:
Е-маил: stefan.miletic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Ангелина Новаковић

Телефон:
Е-маил: angelina.novakovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Милица Цаковић

Телефон:
Е-маил: milica.cakovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Катарина Лазић

Телефон: +381 (11) 3053 939
Е-маил: katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Кабинет између приземља и 1. спрата, нова зграда
Консултације: среда од 10 часова
1 2 3 29