+

Dragica Obratov-Petković

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 906
E-mail: dragica.obratov-petkovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 68
Konsultacije: ponedeljak, 13‒15 časova

Rođena je 1956. god. u Beogradu. Na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1980. god. Od 1983 god. zaposlena je na Šumarskom fakultetu, u zvanje redovnog profesora izabrana je 2008. god. Magistarski rad „Vaskularna flora i biljnogeografske karakteristike Avale” odbranila je 1986. god. na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu a na istom fakultetu odbranila je i doktorsku disertaciju „Flora i vegetacija planine Zlatar” 1992. god. Na Šumarskom fakultetu vodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama. Rukovodilac je doktorskih studija na oblasti Pejzažna arhitektura i hortikultura. Od 2004. do 2008. bila je rukovodilac projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, 2014. god. rukovodilac projekta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za šume, a od 2011 god. do danas rukovodilac potprojekta u okviru III projekta Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Samostalno ili zajedno sa koautorima objavila je ukupno 220 bibliografskih jedinica. U toku 1986. god. boravila je u Institutu za botaniku Univerziteta u Beču, a 1989. god. u Ukrajini. Kao mentor, komentor ili član komisije učestvovala je u vođenju ili odbrani nekoliko diplomskih, magistarskih i doktorskih radova na Šumarskom, Biološkom i Farmaceutskom fakultetu. Govori, čita i piše na engleskom jeziku, a služi se nemačkim jezikom. Funkciju šefa Katedre za pejzažnu hortikulturu obavljala je u periodu od 2008. do 2016. god. Član je redakcionog odbora časopisa Glasnik Šumarskog fakulteta, Veća za biotehničke nauke Univerziteta u Beogradu, Saveta Univerziteta u Beogradu. Član je Srpskog biološkog društva, OPTIMA udruženja (udruženje botaničara mediteranskih zemalja), AMAPSEC udruženja (udruženje za proučavanje lekovitih biljaka jugoistočne Evrope), svetskog društva za konzervaciju zemljišta i voda (WASWC), drušva za fizilogiju biljaka, i dr.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Oblast istraživanja

Floristički i vegetacijski diverzitet, biljni resursi, invazivne biljne vrste.

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu

Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

Master studije

Doktorske studije

Odabrani naučni radovi

 1. Obratov-Petković, D, Popović, I., Belanović, S., Kadović, R. (2006): Ecobiological study of medicinal plants in some regions in Serbia. Plant, soil and environment, Vol. 52, No. 10: 459‒467. http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/50775.pdf
 2. Tomićević, J., Bjedov, I., Obratov-Petković, D., Milovanović, M. (2011): Exploring the park-people relation: collection of Vaccinium myrtillus by local people from Kopaonik National Park in Serbia. Environmental management 48: 835‒846. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-011-9725-1
 1. Nedelcheva, A., Dogan, Y., Obratov-Petković, D., Padure, I. (2011): The Traditional Use of Plants for Handicrafts in Southeastern Europe. Human Ecology, Vol. 39, No 6: 813‒828. http://link.springer.com/journal/10745
 1. Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Jurišić, B., Đukić, M., Djunisijević – Bojović, D., Skocajić, D., Grbić, M. (2013): The influence of some environmental factors on the distribution of invasive species Aster lanceolatus in various habitats in Serbia. Fresenius Environmental Bulletin Vol. 22, No. 6: 1677‒1688.
 2. Belanović, S., Bjedov, I., Čakmak, D., Obratov-Petković, D., Kadović, R., Beloica, J. (2013): Influence of Zn on the availability of Cd and Cu to Vaccinium species in unpolluted areas – a case study of Stara planina Mt. (Serbia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 8, No. 3: 5–14.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=340
 3. Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Jurišić, B., Nešić, M., Stojanović, V. (2014): Relationship between Invasive Plant Species and Species Richness in Uraban and Suburban habitats of Belgrade (Serbia). In: Zlatić, M. Kostadinov, S. (Ed.) Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change. Advances in Geoecology 43.Catena Verlag GMBH, Germany: 337‒348. ISBN978-3-923381-61-6. USISBN 1-59326-265-5.
  http://www.catena-verlag.de/
 1. Bjedov, I., Obratov–Petković, , Mišić, D., Šiler, B., Aleksić, J. (2015): Genetic patterns in range-edge populations of Vaccinium species from the central Balkans: implications on conservation prospects and sustainable usage. Silva Fennica Vol. 49, No. 4 article id 1283. http://www.silvafennica.fi/article/1283
 1. Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Nešić, M., Belanović-Simić, S, Đunisijević-Bojović, D., Skočajić, D. (2016): Impact of Invasive Aster lanceolatus Populations on Soil and Flora in Urban Sites. Polish Journal of Ecology 64 (2): 289‒295.  http://dx.doi.org/10.3161/15052249PJE2016.64.2.012
 1. Jovanović, F., Obratov-Petković, D., Niketić, M., Vukojičić, S. (2016): Distribution of the genus Galanthus (Amaryllidaceae) in Serbia. Botanica serbica, Vol. 40, No.1:69‒81. http://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs/2016_40_1.html#a652
 1. Nešić, M., Obratov-Petković, D., Skočajić, D., Bjedov, I., Đukić, M., Đunisijević-Bojović, D. (2016): Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Periodicum biologorum, Vol. 118, No.1:1‒7.
  http://hrcak.srce.hr/156781