+

Јавна одбрана

Докторске дисертације

Дипл.инж. Јасмина Радоњић браниће докторску дисертацију под насловом:

“Хидролошки и псамолошки ефекти противерозионих радова на бујичним подсливовима Јужне Мораве“ 21.07.2018. године у 10 часова у сали за седнице Шумарског факултета у Београду.

Дипл.инж. Tриван Горан браниће докторску дисертацију под насловом:

„Заштита од ерозије и бујичних поплава као елемент система заштите животне средине на територији града Београда“ 21.07.2018. године у 12 часова у сали 71а Шумарског факултета у Београду.

Мастер радови

Дипл.инж. Васић Марија браниће мастер рад под насловом:

„Уређење отворених простора намењених спортским активностима особа са телесним инвалидитетом: Студија случаја Ада Циганлија“ 20.07.2018. године, са почетком у 11:00 часова у сали 79 Шумарског факултета у Београду.

Специјалистички радови

Тренутно нема постављених материјала