+

Јавна одбрана

Докторске дисертације

Тренутно нема постављених материјала

Мастер радови

Дипл.инж. Пенчић Милан браниће мастер рад под насловом:

„Утицај начина коришћења земљишта на отицање вода у сливу реке Крчевице“ у среду 05.07.2017.године са почетком  у 12:00 часова у  сали 1  Шумарског факултета у Београду.

Специјалистички радови

Тренутно нема постављених материјала