+

Јавна одбрана

Докторске дисертације

MSc Гавриловић Сузана браниће докторску дисертацију под насловом:

„Интеграција еколошке и визуелне процене предела за потребе планирања просторног развој Србије“ 24.09.2021. године у 11,00 часова у сали за седнице Шумарског факултета у Београду.

MSc Игор Голић браниће докторску дисертацију под насловом:

„Еколошко производни типови шума Радаве“ у уторак 28.09.2021. године у 11,00 часова у сали за седнице Шумарског факултета у Београду.

MSc Милена Анђелић браниће докторску дисертацију под насловом:

„Удео алувијалне издани у билансу вода дозревајућих стабала лужњака (Quercus robur L.) на подручју одбране од поплава Равног Срема у ограђеном ловишту „Црни Луг“ 18.09.2021. године у 12,30 часова у сали за седнице Шумарског факултета у Београду.

Мастер радови

Одбрана мастер рада дипл.инж. Паравиња Ане под насловом:

„Порекло потенцијално токсичних елемената у екстремно киселим земљиштима (општина Љубовија)“ одржаће се у понедељак 27.09.2021.године са почетком у 14:00 часова у сали 72 Шумарског факултета у Београду.

Одбрана мастер рада дипл.инж. Цицо Татјане под насловом:

“Анализа изграђености културе црног ораха у развојној фази младика и предлог мера неге у ГЈ „Моношторске шуме” одржаће се у четвртак 30.09.2021.године са почетком у 1200 часова у сали 73 Шумарског факултета у Београду.

Одбрана мастер рада дипл.инж. Драгане Недимовић под насловом:

„Стање и карактеристике младика храста китњака (Quercus petraea agg. Ehr.) насталог конверзијом изданачких шума на Фрушкој гори“ одржаће се у уторак 21.09.2021.године са почетком у 12:00 часова у сали 121 Шумарског факултета у Београду.

Одбрана мастер рада дипл.инж. Радичевић Немање под насловом:

“Моделирање отицаја са слива реке Колубаре применом HEC HMS модела” одржаће се у понедељак 20.09.2021.године са почетком у 10:30 часова у стакленој сали Шумарског факултета у Београду.

Одбрана мастер рада дипл.инж. Пешић Филипа под насловом:

„Резерве органског угљеника као индикатор осетљивости земљишта према водној ерозији на подручју слива реке Блаташнице (Расински округ)“ одржаће се у понедељак 20.09.2021.године са почетком у 12 00 часова у стакленој сали Шумарског факултета у Београду.

Одбрана мастер рада дипл.инж. Иване Јелић под насловом:

„Еколошко – вегетацијске карактеристике храстових шума на подручју Авале“ одржаће се у понедељак 27.09.2021.године са почетком у 11 00 часова у сали
121 Шумарског факултета у Београду.

Специјалистички радови

Тренутно нема постављених материјала