+

Јавна одбрана

Докторске дисертације

Тренутно нема постављених материјала

Мастер радови

Дипл. инж. Александра Ивановић браниће мастер рад под називом:

„Утицај човека на простор и вегетацију марине Макиш у Београду“ 03.04.2019. године са почетком у 12:00 часова у сали 77 Шумарског факултета у Београду.

Дипл. инж. Вујичић Тања браниће мастер рад под називом:

“Platanus x acerifolia (Aiton) Willd. у Булевару краља Александра у Београду“ 04.04.2019. године са почетком у 11:00 часова у сали 79 Шумарског факултета у Београду.

Специјалистички радови

Тренутно нема постављених материјала