+

Јавна одбрана

Докторске дисертације

Дипл.инж. Чавловић Драгана браниће докторску дисертацију под насловом:

„Вегетација влажних станишта у Србији у условима климатских промена“ у петак 25. маја 2018. године у 13 часова у сали за седнице Шумарског факултета у
Београду.

Мастер радови

Тренутно нема постављених материјала

Специјалистички радови

Тренутно нема постављених материјала