+

Јавна одбрана

Докторске дисертације

Тренутно нема постављених материјала

Мастер радови

Одбрана израђеног мастер рада дипл.инж. Антонијевић Андреје под насловом:

„Физичко-хемијска својства и садржај тешких метала у флотацијској јаловини депоније РИФ „Копаоник“ у Лепосавићу.“ одржаће се у петак 25.10.2019.године са почетком у 13,00 у кабинету 127 Шумарског факултета у Београду.

Специјалистички радови

Тренутно нема постављених материјала