+

Јавна одбрана

Докторске дисертације

МSc Јарамаз Дарко браниће докторску дисертацију под насловом:

„Утицај антропогеног загађења на деградацију земљишта шире околине града Бора“, 26.09.2018. године у 10:00 часова у сали 71а Шумарског факултета у Београду.

Мастер радови

Дипл. инж. Караклић Велисав браниће мастер рад под насловом:

„Вегетацијско-еколошке карактеристике ацидофилних шума букве на подручју Јелове горе” у четвртак 27.09.2018. године са почетком у 14:00 часова у сали 121 Шумарског факултета у Београду.

Дипл.инж. Станишић Ирена браниће мастер рад под насловом:

„Примена модела одрживог управљања земљишним ресурсима на подручју морфолошке јединице Жарково – Беле Воде“ у петак 28.09.2018.године са почетком у 11:00 часова у учионици 78 Шумарског факултета у Београду.

Дипл.инж. Петровић М. Јелена браниће мастер рад под насловом:

„Примена модела одрживог управљања земљишним ресурсима на подручју морфолошке јединице Жарково – Беле Воде“ у уторак 25.09.2018.године са почетком у 11:00 часова у учионици 77 Шумарског факултета у Београду.

Дипл. инж. Ђорђевић Милан браниће мастер рад под насловом:

„Утицај потенцијала локалне топлоте на распрострањење шума у ГЈ „Мокра Гора – Кршање“ 27.09.2018. године са почетком у 12:30 часова у сали 121 Шумарског факултета у Београду.

Дипл. инж. Вићентијевић Милорад браниће мастер рад под насловом:

„Климатске карактеристике подручја Златибора“ 26.09.2018. године са почетком у 11:00 часова у сали 121 Шумарског факултета у Београду.

Дипл.инж. Царевић Катарина браниће мастер рад под насловом:

„Квалитет подземних вода фреатске издани у широј зони голф терена на Ади Циганлији“ у среду 26.09.2018.године са почетком у 09:00 часова у кабинету 2, Шумарског факултета у Београду.

Дипл.инж. Јанка Арсића браниће мастер рад под насловом:

„Утицај густине раста у леји на квалитет садница смрче (Picea abies L.)“ 27.09.2018. године са почетком у 12:00 часова у сали 116 Шумарског факултета у Београду.

Дипл.инж. Десивојевић Драгана браниће мастер рад под насловом:

„ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ДРВОРЕДНИХ СТАБАЛА У УЛИЦИ КЊАЗА МИЛОША У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ У АРАНЂЕЛОВЦУ СА ПРЕДЛОГОМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ” 01.10.2018. године са почетком у 13:00 часова у сали 105 Шумарског факултета у Београду.

Дипл.инж. Петковић Наташа браниће мастер рад под насловом:

„Карактер предела као основ за формирање правила уређења спортско-рекреативне зоне у Чачку“ у петак 28.09.2018.године са почетком у 10:00 часова у сали 71а Шумарског факултета у Београду.

Дипл.инж. Елеонора Паћи браниће мастер рад под насловом:

„Вегетација Суботице као конститутивни елемент слике града“ 28.09.2018. године са почетком у 12:00 часова у сали 79 Шумарског факултета у Београду.

Дипл.инж. Кузмановић Зоран браниће мастер рад под насловом:

„Упоредна анализа ловишта „Неготинска крајина” и „Дубрава”“ у четвртак 27.09.2018. године са почетком у 12:00 часова у сали 60 Шумарског факултета у Београду.

Дипл.инж. Сара Суботић браниће мастер рад под насловом:

„ПРАЋЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈА Ovalisia (Scyntillatrix) rutilans (F.) У ДРВОРЕДИМА ЛИПА У БЕОГРАДУ 24.09.2018. године са почетком у 15:00 часова у сали 105. Шумарског факултета у Београду.

Дипл.инж. Урош Котлајић браниће мастер рад под насловом:

„Утицај грешака дрвета на обликовање производа од најзначајнијих домаћих врста“ одржати ће се у понедељак 24. септембра 2018. године од 14 часова у сали 71а.

Специјалистички радови

Тренутно нема постављених материјала