+

Javna odbrana

Doktorske disertacije

Trenutno nema postavljenih materijala

Master radovi

Odbrana master rada dipl.inž. Jovane Lukić pod naslovom:

„Predlog rekonstrukcije parka Ćirila i Metodija u Beogradu“ održaće se u sredu 04.10.2023. godine sa početkom u 1200  časova u sali  106 Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Odbrana master rada dipl.inž. Milana Ćosića pod naslovom:

Ekološko-vegetacijske karakteristike  šuma bukve i tise na Maliniku“ održaće se u subotu 30.09.2023.godine sa početkom u 1100 časova u sali 121 na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

Odbrana master rada dipl.inž. Suzane Višekrune pod naslovom:

Mogućnost korišćenja nedrvnih šumskih proizvoda na teritoriji  Šumsko-privrednog područja „Ribničko““ održaće se u subotu 30.09.2023.godine sa početkom u 1200 časova u sali 60 na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

Odbrana master rada dipl.inž. Vladimira Jelisavčića pod naslovom:

„Korišćenje mesa divokoze sa područja Nacionalnog parka „Taraodržaće se u subotu 30.09.2023.godine sa početkom u 1000 časova u sali 60 na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

Odbrana master rada dipl.inž. Nikole Vojinovića pod naslovom:

Analiza gazdovanja populacijom divlje svinje (Sus scrofa) u lovištu „Donji Srem“ održaće se u subotu 30.09.2023.godine sa početkom u 800 časova u sali 60 na Šumarskom fakultetu u Beogradu.